ចំណាយ ១៥នាទី ស្តាប់ឲ្យចប់៖ គន្លឹះទាំង១០ក្នុងការចេញហ្វ្រេនឆាយដោយជោគជ័យ និងប្រកបដោយគុណភាព

👉ការដំណើរការអាជីវកម្មតាមបែបហ្វ្រេនឆាយ គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតក្នុងការជម្រុញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាញលោកអ្នកឲ្យចាកចេញពីអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារនាពេលអនាគត ។

✨សូមស្តាប់ គន្លឹះទាំង ១០ ដើម្បីជម្រុញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យក្លាយទៅជាហ្វ្រេនឆាយដោយជោគជ័យ និងប្រកបដោយគុណភាព ៕


👉តើលោកអ្នកចង់ពង្រីកអាជីវកម្មលោកអ្នកឲ្យក្លាយហ្វ្រេនឆាយដែរឬទេ?

👨‍🏫ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសស្តីពី “ដំណើរគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់អាជីវកម្ម និងចេញហ្វ្រេនឆាយ (Chain Store Management & Franchise System Development Training)” ។

👉រួសរាន់ឡើង! កុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅ
👉កំណត់មួយវគ្គចំនួនត្រឹមតែ2️⃣0️⃣នាក់ប៉ុណ្ណោះ

✨ធានា💯% ពេលរៀនចប់នឹងអាចចេញហ្វ្រេនឆាយបានដោយជោគជ័យ ប្រកបដោយស្តង់ដារ ស្ថេរភាព និងយូរអង្វែង👍

📞ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 089 55 88 67 / 016 72 72 56

Leave A Reply