ភាពខុសគ្នារវាងកិច្ចសន្យាហ្វ្រេនឆាយ និងកិច្ចសន្យាតំណាងចែកចាយ

នៅក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្ម មានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលម្ចាស់អាជីវកម្មអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកការលក់នៅលើទីផ្សារ និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ។ ការបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មមួយប្រកបដោយគុណភាពគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់ ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលក់ឲ្យកាន់តែច្រើនក៏ជាកត្តាចម្បងសម្រាប់អាជីវកម្មផងដែរ ដែលនៅក្នុងនោះ ការជម្រុញការលក់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតាមបែប លក់សិទ្ធិអាជីវកម្ម (franchise) ឬ បង្កើតតំណាងចែកចាយ (distribution) គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងសម័យទំនើប ដោយវិធីនេះនឹងជម្រុញការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន បន្តទៅអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នាបានកាន់តែច្រើន ។

👉សូមស្តាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងកិច្ចសន្យាហ្វ្រេនឆាយ និងកិច្ចសន្យាតំណាងចែកចាយ


👉តើលោកអ្នកចង់ពង្រីកអាជីវកម្មលោកអ្នកឲ្យក្លាយហ្វ្រេនឆាយដែរឬទេ?

👨‍🏫ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសស្តីពី “ដំណើរគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់អាជីវកម្ម និងចេញហ្វ្រេនឆាយ (Chain Store Management & Franchise System Development Training)” ។

👉រួសរាន់ឡើង! កុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅ
👉កំណត់មួយវគ្គចំនួនត្រឹមតែ2️⃣0️⃣នាក់ប៉ុណ្ណោះ

✨ធានា💯% ពេលរៀនចប់នឹងអាចចេញហ្វ្រេនឆាយបានដោយជោគជ័យ ប្រកបដោយស្តង់ដារ ស្ថេរភាព និងយូរអង្វែង👍

📞ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 089 55 88 67 / 016 72 72 56

Leave A Reply