អត្ថបទថ្មីៗ

Instagram

យល់ដឹងពីការចេញហ្វ្រេនឆាយ

យល់ដឹងពីការទិញហ្វ្រេនឆាយ

គំនិតអភវឌ្ឍ

វីដេអូចំណេះដឹង

វីដេអូបទយកការណ៍

BNI Alliance Business Owner Day!

តើអាជីវកម្មរបស់លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញាសព្វថ្ងៃនេះកំពុងជួបនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ? អាជីវកម្មនៅជាលក្ខណៈគ្រួសារ…

ខៃស៊ីម គ្រឿងសង្ហារឹម ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលគ្រឿងសង្ហារឹមប្រកបដោយគុណភាព ថ្មី ប្លែក

ស្វាគមន៍🙏មកកាន់ម៉ាកយីហោ ខៃស៊ីម លក់គ្រឿងសង្ហារឹម🚪🪑🛋🛏 #KhaisimFurnuture ដែលមានលក់គ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់បម្រើឲ្យគេហដ្ឋាន…

HANAกัมพูชา Home Store – ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលហ្វ្រេនឆាយ និងពង្រីកបានជាង…

ម៉ាកយីហោមួយទៀតហើយ! HANAกัมพูชา Home Store គឺជាម៉ាកយីហោហ្វ្រេនឆាយដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី…

Panjaro Noodle ដែលបានចូលរៀនវគ្គចេញហ្វ្រេនឆាយ ពង្រីកបានជាង ៣០សាខា…

ម៉ាកយីហោមួយទៀតហើយដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "ដំណើរគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់អាជីវកម្ម និងចេញហ្វ្រេនឆាយ"…

LOSOTOKYO – ម៉ាកយីហោដែលឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងពង្រីកបានជាង ៥០០សាខា…

នេះគឺជាម៉ាកយីហោហ្វ្រេនឆាយដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "ដំណើរគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់អាជីវកម្ម និងចេញហ្វ្រេនឆាយ"…

BNI Alliance Mega Visitor Day 2023

🎉#សួស្តីឆ្នាំថ្មី #HAPPY_NEW_YEAR ជាមួយមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៃបណ្តុំម្ចាស់ធុរកិច្ចដ៏ធំមួយរបស់ #bni_alliance…

បណ្តាញសង្គម

Like Us on Facebook

អាជីវកម្មសក្តានុពល